Adatkezelési Tájékoztató

 

A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a www.perfectnails.hu weboldal (a továbbiakban:

Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban

együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Perfect Nails ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon

általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és

gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul

az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Adatkezelés célja

A Perfect Nails az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a

megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés

feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai

fejlesztése.

A Perfect Nails a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára

történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes,

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Perfect Nails az eredeti adatfelvétel céljától eltérő

célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását

megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1.  Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata

alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a

Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Perfect Nails általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a)

pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Perfect Nails a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő

vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet

regisztrálta.

 1.  Perfect Nails mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Perfect Nails Kft.

Székhely:  1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

Telefon: 1/273-1772

Telefax: 1/273-1773

E-mail: perfectnails@perfectnails.hu

Adószám: 11782966-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-676525

Bejegyző Bíróság neve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79581/2014, NAIH-79582/2014, NAIH79504/2014

 1.  Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és

annak kérelemre történő törléséig tart.

A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor, az Általános

Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített módon. Ez esetben az adatok törlésének

határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

Hírlevél esetében a Perfect Nails, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott

adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján vagy található „Leiratkozás”

gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai

úton. Leiratkozás esetén a Perfect Nails a kérelem beérkezését követő (emailben, postai úton vagy a

„Leiratkozás” gombra kattintva) 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan

felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott

megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb

módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1.  A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs és megrendelés során megadott adatok

Vásárló regisztrálni a Webáruház fejlécében megtalálható „Saját fiók” menüpont alatt a „Regisztráció”

kategóriára kattintással teheti meg.

 A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Perfect Nails részére:

Az „Új Vásárló regisztrációja” menüpont alatt

- Vezetéknév

- Keresztnév,

- Email cím,

- Jelszó, jelszó megerősítése.

Amennyiben a szállítási adatok a számlázási információktól eltér, az Érintett eltérő szállítási címet is

megadhat.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak és melyeket a Perfect Nails rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének

IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb

személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Perfect Nails fér hozzá.

Perfect Nails rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze

az Érintett által a regisztrációkor illetve megrendelés során megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Perfect Nailstől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató

hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások Perfect Nailsi az ő szerverükre történő közvetlen

kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését

és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes

felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

A Perfect Nails, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett

számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző

visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Perfect Nailsnek lehetősége van összekapcsolni

az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma

tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,

hogy az Érintett saját böngészőjében

- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadhat el új cookie-kat,

- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap a Google és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra

látogatókat később a Facebook, Google Search és Display hálózatába tartozó weboldalakon

remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók

megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a

Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra

nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Perfect Nailstől.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google és a Facebook a fenti adatokat az ismertetett

módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Perfect Nails a fent meghatározott cookie-kon kívül kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz, amelyek a

Honlap megfelelő működéséhez, technika feltételek biztosításához, kosár használatához, megfelelő

működéséhez szükségesek.

 

Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Perfect Nails

részére.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Perfect Nails illetve Perfect Nails belső munkatársai jogosultak megismerni,

azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Perfect Nails a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.:

rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Perfect Nails az ilyen külső szereplők

adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Tevékenység: futárszolgálat

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben

kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Perfect Nails által kezelt, rá vonatkozó személyes

adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Perfect Nails az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy

kapták meg adatait. Perfect Nails a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a

kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Perfect Nails

munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az

alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Perfect Nails a kérelem beérkezésétől számított 5

munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem

vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Perfect

Nails a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Perfect Nails zárolja a személyes adatot, ha az

érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené

az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés

céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Perfect Nails a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Cég neve: Perfect Nails Kft.

Székhely, levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány u. 46.

E-mail cím: perfectnails@perfectnails.hu

Telefonszám:1/273-1772

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Perfect

Nails jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Perfect Nails ilyen esetben minden

tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának

megállapítása céljából.

 1.  E-mail címek felhasználása

A Perfect Nails kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak

jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy

reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése,

szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül

sor e-mail küldésére.

 1. Hírlevél

Perfect Nails lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. Erre az Érintettnek a

regisztrációtól függetlenül lehetősége van. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és

reklámot tartalmaz. Perfect Nails a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat

kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.

Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő

kattintással. Ebben az esetben Perfect Nails minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes

adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A

regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó

leveleket a Perfect Nails csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak

megfelelő esetekben és módon küld.

 1. Adatbiztonság

Perfect Nails kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez

irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Egyéb rendelkezések

Perfect Nails fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül

történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az

Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési

Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2015.10.27. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt